De opbrengst van een zonnepaneel

Simax SM660-(240-260W)-BlackDe opbrengst van een zonnepaneel is afhankelijk van een aantal factoren:

Opwaartse hellingshoek van invallend zonlicht; een zonnepaneel op de noorderbreedte van Vlaanderen en Nederland levert de hoogste opbrengst wanneer het een hellingshoek van 35° (tot 36°) heeft.
Bij hellingshoeken tussen 20° en 60° is de jaaropbrengst slechts 5% lager.

Zijwaartse hoek : optimaal wanneer het paneel stationair gericht is op 5° ten westen van het zuiden.
Bij oriëntaties tussen zuidoost en zuidwest is er slechts 5% verlies op jaarbasis.

De oppervlakte van het paneel (lengte x breedte).

Rendement; het percentage van de energie in het op het zonnepaneel vallende zonlicht dat wordt omgezet in elektriciteit.
Verschillende typen zonnecellen hebben een verschillend rendement.
Door onderzoek en ontwikkeling stijgen de rendementen van nieuwe types nog voortdurend.

Zoninstraling; de hoeveelheid opvallend zonlicht bepaalt in belangrijke mate de opbrengst.
Ook als het bewolkt is, werkt een zonnecel.
Wolken houden slechts een deel van het zonlicht tegen – de rest van de stralen verspreiden ze – en in gebieden dicht bij de evenaar is de opbrengst hoger dan in meer gematigde gebieden.
Aan de Franse Rivièra, waar veel minder bewolking is, levert de zon toch slechts 1,5 keer zoveel energie als in Nederland.

Zonuren; de hoeveelheid uren per jaar zonder bewolking is medebepalend voor het rendement.zon-337x250
Op Texel zijn ongeveer 20% meer zonuren dan in het oosten van Nederland.

Temperatuur; bij hoge temperaturen wordt minder elektriciteit opgewekt dan bij lage temperaturen.
Dit heeft te maken met de betere elektrische geleiding in materialen bij lage temperaturen.
Hierdoor kan het zijn dat op een zonnige dag in oktober, met een temperatuur van 10°C de opbrengst hoger is dan in de zomer bij 35°C.
Koeling van panelen met lucht of water kan een opbrengstverhogende werking hebben.

Om het vermogen van zonnepanelen te kunnen vergelijken, zijn er standaardcondities opgesteld: een instraling van 1000 W/m², waarvan het spectrum overeenkomt met het spectrum van zonlicht bij een luchtmassa van 1,5 (dit betekent dat het zonlicht een afstand door de atmosfeer heeft afgelegd die gelijk is aan anderhalf maal de gemiddelde dikte van de atmosfeer) en een celtemperatuur van 25°C.
Het maximale elektrische vermogen van een zonnepaneel onder deze condities wordt het piekvermogen genoemd en wordt geschreven als Wp (Wattpiek).

 

Bron: Wikipedia