Verbruik & opbrengst

Hoeveel zonnepanelen heb ik nodig om al het stroomverbruik in mijn huis te dekken?

Eén zonnepaneel van 250Wp produceert ongeveer 200 kWh per jaar. Als u 3000 kWh per jaar verbruikt, zou u dus 3000/200= 15 panelen nodig hebben.

Hoe verdien ik mijn investering terug?

Zonnepanelen eisen een behoorlijke investering. Het is echter één van de weinige producten die hun geld echt dubbel en dwars terugverdienen. Met een set zonnepanelen van voldoende grootte ben je onafhankelijk van energiebedrijven waarvan de energieprijs maar blijft stijgen. Indien u wenst kunt u de energielasten naar nul terugbrengen, ja, inclusief de transportkosten! De aanschaf van zonnepanelen verdient zichzelf altijd terug.

Hoe verreken ik mijn verbruik & opbrengst met het energiebedrijf?

Vanzelf. Zonnepanelen werken ‘s nachts niet, terwijl u wel energie verbruikt door bijvoorbeeld de koelkast. Als uw set zonnepanelen voldoende vermogen heeft, zal deze overdag meer energie opleveren dan op dat moment wordt verbruikt. De koelkast werkt dan ‘s nachts op het overschot aan energie wat overdag terug werd geleverd aan het elektriciteitsnet. Overdag gaat de meter dus achteruit, ‘s nachts vooruit. Het verschil verreken je automatisch met het energiebedrijf.

Wat is het verschil tussen Watt en Wattpiek?

Watt is een eenheid van vermogen. Het geleverde vermogen van een zonnepaneel hangt met name af van de hoeveelheid (zon)licht dat er op valt. Door de fabrikanten is onderling afgesproken dat ze aan elke paneel een vermogen toekennen dat een paneel oplevert bij instraling van 1.000 Watt licht per m² onder ideale (laboratorium) omstandigheden. Dit vermogen is het aantal Wattpiek. Een paneel van 100 Wattpiek (100 Wp) levert dus onder ideale omstandigheden 100 Watt. Grofweg kunt u rekenen op opbrengst van zo’n 80% van het Wattpiek-getal als uw panelen pal op het zuiden zijn gericht onder een hoek van 35 graden.

Zonnepanelen in het bewolkte Nederland?

Natuurlijk! Zonnepanelen krijgen niet alleen energie van het felle zonlicht op een mooie zomerdag, maar ook gewoon van daglicht. Natuurlijk is het zo: hoe meer zon des te hoger de opbrengst. In Nederland zijn we helaas niet zo goed bedeeld met de hoeveelheid zon. Wij houden rekening met zo’n 850 zonne-uren per jaar tegen bijvoorbeeld 1500 in Zuid-Frankrijk. Omdat in Nederland de energieprijs erg hoog is zijn zonnepanelen toch zeer rendabel. En dat is waar wij naar kijken: hoeveel brengt de investering op! In elk geval minimaal 10% rendement (belastingvrij) per jaar bij de huidige energieprijs. Kent u een betere investering?

Moeten de modules altijd op het zuiden gericht zijn?

Nee. De opbrengst is dan afhankelijk van het soort module. Wij hebben in ons assortiment ook modules met prismaglas dat in staat is de straling flink om te buigen. Ook de hellingshoek speelt dan een grote rol. In dergelijke situaties stellen we altijd een bezoek van onze adviseurs voor.

Mijn dak heeft een hellingshoek van 45° in plaats van 36°

Als de hellingshoek tussen de 45° en 50° ligt, wordt het rendement van de modules bij installatie in zuidelijke richting met enkele procenten verminderd.

Wat heb ik aan een zonnepaneel op mijn huis?

Zonnepanelen kunnen een flink deel van het stroomverbruik opvangen. Bijvoorbeeld: 4 panelen van 270 Wp produceren bij elkaar zo’n 900 kilowattuur per jaar. Dit is al meer dan 25% van het verbruik van een gemiddeld huishouden.

Hoeveel panelen heb ik maximaal nodig?

Dat is afhankelijk van het energieverbruik. Dit verbruik kun je terug vinden op de laatste eindafrekening van het energiebedrijf. Voor een snelle berekening kunt u het jaarlijks energieverbruik in kWh delen door 0,9. De uitkomst is het totaal aantal Watt piek (Wp) aan zonnepanelen dat u nodig heeft om uw totale energieverbruik af te dekken en de terugverdientijd zo kort mogelijk te houden.

Krijg ik geld terug van de elektriciteitsmaatschappij als de meter terugdraait? 

U krijgt voor de opgewekte stroom hetzelfde bedrag terug als u ervoor moet betalen. Dus inclusief energiebelasting en BTW.

Verbruikt een zonnepaneel ‘s nachts stroom?

Nee. Als er niet genoeg zonlicht op de panelen valt houden ze er netjes mee op.