Wat is salderen

Wat is salderen? En hoe werkt het?

panelen op dakSalderen heeft alles te maken met elektriciteit terug leveren aan het net. Elektriciteit kunt u terug leveren met behulp van bijvoorbeeld zonnepanelen. De hoeveelheid terug geleverde elektriciteit trekt uw energieleverancier af van de hoeveelheid die u verbruikt hebt. Dat heet salderen. U mag tot 5000 kWh terug geleverde elektriciteit van uw eigen verbruik aftrekken. Wilt u ook salderen? Dan dient u zich eerst te registreren op Energieleveren.nl.

Informatie over Salderen

Wat gebeurt er als ik meer verbruik dan mijn aansluiting teruglevert?
Dan brengt de energieleverancier het energieverbruik wat overblijft bij u in rekening. Alleen over dit resterende verbruik wordt het leveringstarief en energiebelasting in rekening gebracht.

Wat gebeurt er als ik meer dan 5000 kwh terug lever, maar niet meer dan ik verbruik?
Dan verrekent de energieleverancier de eerste 5000 kWh opgewekte elektriciteit met uw energieverbruik. Dat is verplicht. Voor de overige terug geleverde elektriciteit krijgt u een terug leververgoeding. Dat is een bedrag dat u per kWh terug geleverde elektriciteit krijgt van de energieleverancier. Voor de energiebelasting is saldering mogelijk voor uw hele verbruik.

Ik lever meer terug dan ik verbruik, maar ook niet meer dan 5000 kwh
U kunt de terug geleverde elektriciteit over uw hele verbruik salderen. U krijgt voor wat overblijft van de terug geleverde elektriciteit een terug leververgoeding. Negatieve saldering is niet mogelijk.

Let op
U moet de elektriciteit via dezelfde aansluiting terugleveren als waarmee de energieleverancier u elektriciteit levert. Alleen dan is saldering mogelijk. Verder gelden de regels voor saldering en terug leververgoeding alleen als u een kleinverbruikersaansluiting hebt. Dat is een aansluiting tot 3x80Ampère.

Hoe gaat de registratie in zijn werk?
U kunt uw productie-installatie registreren via Energieleveren.nl. Na registratie krijgt u een bevestigingsbrief van uw netbeheerder.