Wat is wattpiek

Wattpiek (Wp) is een meeteenheid om in het geval van fotovoltaïek het vermogen van een zonnecel of zonnepaneel aan te geven, gemeten onder standaardomstandigheden (STC, Standard Test Conditions).

Deze omstandigheden zijn:

  • sterkte van de invallende zonnestralen: een flux elektro-magnetische straling met een vermogen van 1000 W/m²;
  • richting van de invallende zonnestralen: loodrecht op de gepositioneerde cel;
  • zonnespectrum: genormaliseerd voor AM = 1,5. AM is air mass, luchtmassa, een maat voor de lengte van de lichtweg door de atmosfeer;
  • temperatuur van de zonnecel: 25°C.

De wattpiek is dus een specifieke eigenschap van de zonnecel, onafhankelijk waar op de wereld deze wordt getest.
De wattpiek is dus nuttig om de prestaties of efficiëntie van zonnecellen of zonnepanelen te vergelijken.
Een gemiddelde zonnecel haalt een rendement van ongeveer 10 à 20% (aangeduid als de verhouding van het invallend vermogen uit zonlicht tot het uitgaande elektrische vermogen).
Met een instraling van 1000 Watt per vierkante meter betekent dit dat een zonnepaneel van 1 m² een vermogen heeft van 100 à 200 wattpiek.
Om een PV-installatie met een vermogen van 1 kWp (1000 wattpiek) te bouwen zijn dan 5 à 10 m² zonnecellen nodig.
Hoeveel elektrische energie geproduceerd wordt door de zonnecel, hangt af van de lokale omstandigheden op de plaats waar het zonnepaneel staat opgesteld: een bewolkte hemel geeft minder sterke zonnestralen, de richting van waaruit de zonnestralen invallen varieert in de loop van de dag (tenminste voor een vast opgesteld paneel), het zonnespectrum wijkt af, en door de zon warmt het zonnepaneel op en vermindert de efficiëntie ervan.
Als vuistregel geldt dat gemiddeld genomen een in Nederland opgesteld zonnepaneel voor een theoretisch vermogen van één wattpiek een opbrengst kan genereren van ongeveer 0,85 tot 1 kilowattuur stroom per jaar.
Een PV-installatie van 4000 Wp (= 4 kilowattpiek, dit zijn 20 panelen van 200 Wp of 16 panelen van 250 Wp) genereert per jaar ongeveer 3520 kWh elektriciteit, wat overeenkomt met een gemiddeld elektrisch verbruik (exclusief verwarming) van een 4-persoonsgezin.
Op een meer zonnige locatie kan dezelfde installatie meer energie produceren, bijvoorbeeld ongeveer 1350 kWh/jaar/kWp in de Sahara, 1250 kWh/jaar/kWp in Nice of 1410 kWh/kWp per jaar in Madrid, of 2900 in Australië.

 

Bron Wikipedia