Zonnepanelen monteren

Het is welbekend dat een zonnepaneel zonne-energie opwekt. Hierdoor kunt u deels voorzien in uw eigen energieverbruik. We zijn doorgaans bezig met nieuwe ontwikkelingen. Een degelijk platdak montagesysteem voor zonnepanelen is één van onze projecten. De zonnepanelen zijn eenvoudig te monteren op een dak van een woning of garage. U kunt dit zelf doen of gebruik maken van ons technisch team dat dit uitstekend voor u kan monteren.

Montagesysteem de fundatie voor uw zonnepanelen

Vaak onderschat men de waarde van het montagesysteem waarop de zonnepanelen worden gemonteerd. Dit is echter van grote invloed op de levensduur en rendement van uw panelen. Ook worden garantieclaims vaak gebaseerd op de degelijkheid van de constructie en de montage van het systeem. Indien het systeem niet voldoende stijfheid bezit zijn uw panelen steeds in beweging door de wind. Door de opgewekte trillingen treedt hierdoor vervroegde slijtage op.

dakconstructie energyshop Theo de Bont

De kans op een pak sneeuw is de laatste jaren weer groter geworden. Juist wanneer de dooi inzet wordt het montagesysteem aan grote krachten blootgesteld. De sneeuw smelt gedeeltelijk en schuift naar één punt. Het is dus mogelijk dat er zomaar 1.000 kg op een deel van het systeem drukt. Ook dient bij de keuze van een montagesysteem sneeuw op panelen Energyshop Theo de Bontrekening gehouden te worden met windsnelheden. Zeker op platte daken is dit van belang. Wij moeten helaas vaak constateren dat de gebruikte platdak systemen verre van deugdelijk zijn

De bevestiging

Zonnepanelen dienen aan de lange zijde op ongeveer 20% van de uiteinden te worden geklemd. Er zijn diverse systemen in de handel waarbij de panelen op de korte zijden worden geklemd. Dit gaat bijna altijd mis. De niet geklemde afstand is immers veel te groot, waardoor het paneel gaat trillen. Let er ook op hoe u de ballast plaatst. Indien u een betonbandje voor bestrating (zonder wapening) op de profielen legt heeft u een druk van ca. 50 kg (uiteraard afhankelijk van het type bandje). Indien door regen of dooiende sneeuw dit bandje verzadigd raakt door water en het gaat dan vriezen heeft u een goede kans dat het bandje in 2 stukken breekt. Resterende ballast 3 kg!

Laat u niet verleiden door mensen die u vertellen dat het allemaal zo’n vaart niet loopt. Geef een beetje meer geld uit aan een goede constructie, dat slaapt veel rustiger. U koopt een systeem dat, indien van goede kwaliteit, een levensduur heeft van meer dan 25 jaar. Houd daar rekening mee. Als u een woning gaat bouwen zet u deze toch ook op een deugdelijke fundatie!

Mocht u na het lezen van deze eenvoudige beschrijving geïnteresseerd zijn geraakt over de werking van zonnepanelen, dan nodigen wij u uit om eens een kijkje te nemen in onze showroom. Hier hebben wij diverse materialen beschikbaar. Hier kunnen wij de verschillen tonen tussen diverse fabricaten en de diversiteit in gebruikte materialen.